ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Banner Top

logo-transparent

Πρωτοβουλίες - Δραστηριότητες

Εφαρμόζουμε πρωτότυπες μεθόδους ενημέρωσης γονέων και δραστηριότητες όπου συμμετέχουν αρμονικά μεγάλοι και μικροί. Έτσι:

Τα Χριστούγεννα διοργανώνεται η απονομή Βραβείων και Επαίνων παρουσία γονέων και μαθητών.

Τον Φεβρουάριο οι γονείς λαμβάνουν τα ''REPORTS'' απόδοσης των παιδιών τους.

Το καλοκαίρι παραστάσεις με θεατρικά έργα στα Αγγλικά.

"REUNION PARTY" στο PORTO RIO HOTEL για τους παλιότερους αποφοίτους μας.

Διδάσκουμε Σημαίες Χωρών

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Αγγλικά Αγγλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Γαλλικά Γαλλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Ιταλικά Ιταλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Ισπανικά Ισπανικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Γερμανικά Γερμανικά

Συνδεόμαστε με:

Νέα Τμήματα

Κάθε Ιανουάριο Νέα Τμήματα για μαθητές 'Β Δημοτικού

Τον Φεβρουάριο Νέα Τμήματα Φοιτητών όλων των επιπέδων

Ειδικά Εντατικά Τμήματα κατ' απαίτηση

Ταχύρυθμα όλων των επιπέδων

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Συνηστόνται ειδικά για τους νέους μαθητές μας

για να προσαρμόζονται στο επίπεδο της

αντίστοιχης τάξης μας χωρίς να χάνουν χρόνο.

Δίδακτρα Φιλικά

Γενικές Εγγραφές: Κάθε Μήνα

 

Έναρξη Μαθημάτων: 15 Σεπτεμβίου
                                   1 Οκτωβρίου