ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Banner Top

logo-transparent

Πρωτοποριακό Σύστημα Σπουδών

Η επιστημονική κατάρτιση και η πολύχρονη πείρα μας αποτελούν εγγύηση για ολοκληρωμένη γνώση με ποιοτικά standards. Στόχος μας είναι η τέλεια εκμάθηση της ξένης γλώσσας,

μέσα από υψηλής ποιότητας διδασκαλία, σύγχρονες μεθόδους και επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

20130402 180953

Γι αυτό χωρίσαμε τα επίπεδα εκμάθησης σε τρείς κύκλους:

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Αρχίζει από την Α' Δημοτικού ή κατ' εξαίρεση από την Β' τάξη.

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Φτάνει μέχρι το επιπεδο FIRST CERTIFICATE(LOWER). Στόχος αυτού του κύκλου είναι οι μαθητές να βρίσκονται στην Β' Γυμνασίου ή και στην Α' ανάλογα με την απόδοσή τους.

C' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

(Σπουδαστικός) περιλαμβάνει:

(A) T.O.E.F.L (Γλωσσικό TEST για σπουδές σε Αμερική - Καναδά - Αγγλία)

(B) PROFICIENCY απολειστικότητα διδασκαλίας για 1 ακαδημαϊκό έτος!

(C) DIPLOMA λογοτεχνίας του Παν/μίου CAMBRIDGE μετά το PROFICIENCY, με αποκλειστικότητα διδασκαλίας του!

(D) G.C.E προδίπλωμα θεωρητικών Σπουδών για Βρετανικά Παν/μια.

(E) I.E.L.T.S. για σπουδές στην Αγγλία.

(F) A.I.L.C. (εντατικά μαθήματα ενηλίκων)

(G) E.S.P. (ειδική αγγλική ορολογία).

Διδάσκουμε Σημαίες Χωρών

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Αγγλικά Αγγλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Γαλλικά Γαλλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Ιταλικά Ιταλικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Ισπανικά Ισπανικά

Ξένες Γλώσσες Σπυριδάκου - Γερμανικά Γερμανικά

Συνδεόμαστε με:

Νέα Τμήματα

Κάθε Ιανουάριο Νέα Τμήματα για μαθητές 'Β Δημοτικού

Τον Φεβρουάριο Νέα Τμήματα Φοιτητών όλων των επιπέδων

Ειδικά Εντατικά Τμήματα κατ' απαίτηση

Ταχύρυθμα όλων των επιπέδων

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Συνηστόνται ειδικά για τους νέους μαθητές μας

για να προσαρμόζονται στο επίπεδο της

αντίστοιχης τάξης μας χωρίς να χάνουν χρόνο.

Δίδακτρα Φιλικά

Γενικές Εγγραφές: Κάθε Μήνα

 

Έναρξη Μαθημάτων: 15 Σεπτεμβίου
                                   1 Οκτωβρίου